onderzoekt

gedrag van klant en gebruiker in praktische situaties

Joerka verwerft inzicht in de concrete, praktische situatie waarin klant en gebruiker in wisselwerking, interactie is met product, dienst of dienstverlening.

Inzicht de situatie waarin klant en gebruiker waarneemt, beleeft, kiest, koopt, handelt is van onschatbare waarde bij het ontwikkelen van aanbod over de hele customer journey.

Joerka verzamelt informatie in veldonderzoek door middel van vraaggesprekken, observatie en technieken als cultural probes, of door middel van gebruikstesten of meetgegevens van automatische testen.

Veldonderzoek is bijzonder krachtig om inzicht te verwerven in de concrete, praktische situatie, en invoelingsvermogen te ontwikkelen dat het bedenken van nieuwe oplossingen mogelijk maakt.

Gebruikstesten zijn bij uitstek geschikt om te ontdekken waar gebruikers het meest last van hebben.