ontwerpt

interaction design

ixd, user interface design, uid, user experience design, ux, human centered design, hcd

Ik ontwerp websites en andere software applicaties voor desktop computer, laptop, tablet, smart-phone en andere apparaten.

Ik ontwerp de structuur van een website en een navigatie door die structuur. Ik ontwerp de indeling van de verschillende soorten schermen, en structuur, gedrag, indeling, plaats, vorm, inhoud van bedieningselementen.

interaction architect

ixa, information architect, ia

Veel van de waarde voor de klant en gebruiker wordt achter de schermen bepaald: de inhoud van de site, functionaliteit van een product, technische architectuur, bedrijfsprocessen en meer. In de loop van de jaren heb ik de ervaring opgedaan om op deze gebieden te helpen de waarde voor klant en gebruiker te verhogen.

Mijn werk is vergelijkbaar met dat van informatie-, software- en bedrijfsarchitecten. Ik ontwerpt structuur en inhoud van informatie, en structuur en gedrag van processen en hun eigenschappen.

bediening van apparaten

embedded software

Ik ben mij loopbaan begonnen als user interface ontwerper van copiers. Ik ben ontwerp ook bedieningspanelen, systeemgedrag en bediening van interactieplaatsen als bijvoorbeeld papierbakken van een copier.

voor klant en gebruiker

human centered, user centered

Ik ontwerp voor klant en gebruiker.

Ik ontwerp om te zorgen dat klanten met plezier kopen, tevreden zijn over hun aanschaf, terugkeren om meer te kopen en ambassadeur worden.

Ik ontwerp om te zorgen dat gebruikers iets met gemak en plezier voor elkaar krijgen.

Een essentieel onderdeel van het ontwerpen is daarom ontdekken hoe het allemaal bij klant en gebruiker werkt.